Wie ik aandacht geef, groeit.

Ik voeg positieve waarde toe aan sociale of maatschappelijke vraagstukken waarbij jeugd een hoofdrol speelt.

Wie ik aandacht geef, groeit.

Ik voeg positieve waarde toe aan sociale of maatschappelijke vraagstukken waarbij jeugd een hoofdrol speelt.

Portret Foto Marc Riemens
Marc Riemens

Wezen van Waarde

Over Marc

Ik ben Marc Riemens. Geboren in 1973 in Sas van Gent, trotse zoon van Irene en Piet. Blij broertje van Desiree. Liefhebbende verloofde van Olga.

Bij mij zit het hart op de juiste plaats.  
Ik ben betrouwbaar, wat je ziet is wat je krijgt. Ik doe niet aan verborgen agenda’s. Loze beloftes zal je mij niet horen maken. Als ik iets met je afspreek, kom ik dit na. 

Vanuit mijn sensitiviteit maak ik mijn keuzes. Als iets goed voelt, is dat sterker dan rationele overwegingen. Ik ben niet bang om kwetsbaar of open te zijn. Dit maakt me sterk. 

In mijn contact met mensen ben ik inspirerend. Het lukt me om anderen te raken en ze mee te nemen naar onze stip aan de horizon. Daar waar het leven beter wordt.  

Werkervaring

Afbeelding groei jongerenparticipatie

Elke werkervaring gaat gepaard met unieke oplossingen die ik heb bedacht en heb gerealiseerd voor bestaande uitdagingen. Van Koud Kunstje tot Overschiese banen voor Overschiese jongeren. Van positief jeugdbeleid tot zichtbaar maken van een team specialisten. Er zijn teveel projecten, creatieve oplossingen om hier te vermelden. Ik praat er wel graag over…. 😉

Hoe zijn jong volwassenen meer te binden voor een langere tijd aan de organisatie? Vorm geven van bottum-up participatie.

Gelijke kansen voor elk kind om de beste versie van zichzelf te worden. 

Vormgeven van een visie op kinderwerk en dit voorzien van methodieken. 

Het opzetten en realiseren van een breed naschools aanbod voor kinderen in een wijk met veel uitdagingen. Het aanbod wordt gedragen door allerlei sociale, culturele en maatschappelijk organisatie én vrijwilligers.

Een 18 jarige jongen moet weg bij de  jeugdzorginstelling waar hij woont om noodgedwongen terug in het huis te gaan wonen waar hij mishandeld is. Ik help hem op zijn weg naar zelfstandigheid. 

In de gemeente heb ik positief jeugdbeleid geïntroduceerd;  talenten van jongeren en kinderen zijn immers te waardevol om onbenut te laten. Een focus op de positieve kanten van een jongere is een mogelijkheid om problemen tegen te gaan. 
Als extra opdracht heb ik een praktische handleiding voor de jeugd geschreven. Een jeugdnota met veel aanbevelingen. Een van de aandachtspunten is het verbinden van talenten van jongeren met lokale werkgevers. 

Binnen 3 maanden (van 12 uur per week) is het gelukt om samen met mijn collega een analyse te maken van de jongeren op straat. Een plan van aanpak met aanbevelingen heeft de welzijnsorganisatie en de gemeente handvatten geboden voor het beleid en de uitvoering daarvan voor de komende jaren. 

Gesprekken aangaan met jongeren op straat en informatie analyseren, omzetten naar hulpvragen en adviezen aan de gemeente. Tevens heb ik het team straathoekwerk geholpen met de positionering zowel binnen Spring als in de gemeente. Resultaten en verwachtingen zijn verder afgestemd op de specifieke inzet van dit specialistisch team. 

Het integreren en coördineren van buurthuizen binnen een multi functionele accommodatie. Veel afstemmen met vrijwilligers, scholen, verenigingen en gemeente. 

Het ontwikkelen van een train de trainer programma voor professionals in de jeugdzorg. Uitvoering geven aan het Young Impact programma bij de “moeilijkere doelgroepen”; mbo nivo 1 en 2 en groepen jongeren in de jeugdzorg. 

Het schrijven van een advies, voorzien van een praktische handleiding, om te komen tot een levendige jongerenraad. 

Organiseren van ouder en kind speksteenworkshops. Sculpturen maken in steen.

Het opzetten, realiseren en managen van een methodiek om mensen die langdurig in de bijstand zitten te activeren richting werk. Van inschaling op basis van de zelfredzaamheidmatrix naar werknemersvaardigheden om uiteindelijk te werken aan functievaardigheden. 

Het opzetten en continueren van levendige jongerenraden met jongeren van de straat. Adviseren van directie in aanbestedingen en innovaties. 

Contact leggen met jongeren zonder werk, school of inkomen op straat en in buurthuizen en hen op weg helpen naar naar perspectief. Vanuit analyse van doelgroep heb ik projecten ontwikkeld waarmee de beoogde resultaten beter behaald worden. Voor innovatieve projecten voor toeleiding naar werk en voor jongerenparticipatie ben ik eindverantwoordelijk geweest. 

Uitvoerend jongerenwerk in de breedste zin van het woord. Een integrale aanpak bedacht en opgezet om risico jongeren groepen beter in kaart te krijgen en hen de kans bieden positieve eigenschappen van zichzelf te ontwikkelen. 

Mijn meerwaarde voor jou

Interim professional

Inspiratie, advies of training.

Afbeelding Marc Riemens Wezen van Waarde

Aanbevelingen

Reacties van collega’s, jongeren en bedrijven waarmee ik heb gewerkt

Nelleke
NellekeLeidinggevende bij Gemeente Geertruidenberg
Lees verder
Marc heeft in 2021 voor gemeente Geertruidenberg gewerkt als beleidsmedewerker jeugd. Marc weet vanuit zijn visie op jongeren veranderingen te bewerkstelligen: enerzijds door de vragen te stellen die anderen niet stellen, maar ook door concrete ideeën te ontwikkelen. Hij heeft een groot hart voor de doelgroep waar en voor hij werkt en pleit er steeds voor om jongeren meer te betrekken, bijvoorbeeld bij beleidsontwikkeling maar ook bij concrete ontwikkelingen in de openbare ruimte. Hij durft buiten de gebaande paden te treden en is een aanpakker met veel kennis over jongeren en wat hen beweegt.
Fleur Kepers
Fleur KepersJongerenwerker Trema Welzijn
Lees verder
Marc is een geweldige inspirator en een leuk persoon om mee samen te werken. Marc bezit over een enorme dosis kennis op het gebied van sociaal cultureel werk en met name het jongerenwerk. Hij denkt met je mee, is betrokken en houdt goed contact met netwerkpartners. Marc heeft een duidelijke visie en hij wilt dit graag inzetten om de maatschappij te verbeteren.
Peet van Biljouw
Peet van BiljouwJeugdprofessional Straathoekwerker Gemeente Roosendaal
Lees verder
Ik heb in Marc een fijne collega gevonden die altijd voor ons klaarstond en nèt die stap harder loopt om zaken voor elkaar te krijgen. Een echte rots in de branding. Iemand met een duidelijke uitgesproken mening en visie en die richting heeft gegeven aan de uitvoering van ons vak. Het is jammer dat hij een nieuwe uitdaging aangaat, maar Marc laat ons zeer tevreden achter.
Mohamed Abdelaziz Mersel
Mohamed Abdelaziz MerselJongere uit Roosendaal
Lees verder
Marc weet goed de jongeren te bereiken, een luisterend oor te bieden en mee te denken. Hij weet ook goed nodige contacten te leggen en mensen met elkaar te verbinden! Ben hem zelf tegengekomen bij zijn fietstochtjes door de wijken in Roosendaal, om met ons (de jongeren) het contact op te zoeken. Hij bleef geduldig wachten tot wij klaar waren met voetballen en zag dan zijn kans schoon om met ons in gesprek te gaan. Geweldige gozer, waarmee je fijne gesprekken kan hebben en inmiddels ben ik via hem actief geworden bij de jongerenraad in Roosendaal. Marc bedankt en het ga je goed!
Marjolijn Wildschut
Marjolijn WildschutDirecteur bestuurder Trema
Lees verder
Marc heeft met veel inzet en betrokkenheid bij de multi functionele accommodaties in Werkendam het beheer en de exploitatie van de dorpshuizen en de sportzalen (mede) vorm gegeven. Marc treedt vanuit een open en nieuwsgierige houding in contact met alle betrokkenen (vrijwiligers en professionals). Hij werkt samen met anderen vanuit een sterk verbindend vermogen. Marc is resultaat- en doelgericht en in staat breder dan sec de opdracht te kijken. Voor de brede welzijnsinstelling Trema is Marc een zeer gewaardeerde en waardevolle collega geweest.
​Marlous Vaes
​Marlous VaesJunior Partner CSS Breda
Lees verder
Ik heb Marc leren kennen toen hij als Jongerenwerker het Jongerenplatform (JPEL) begeleidde en adviseerde. Hij kon de jongeren op allerlei vlakken naar een hoger niveau tillen, zowel organisatorisch en procesmatig als persoonlijk. Marc heeft de kracht om ieder individueel lid in zijn of haar eigen tempo te laten ontwikkelen. Ik was onder de indruk van zijn capaciteit om een groep vol ambitieuze maar ook koppige tieners activiteiten te laten organiseren met elkaar maar ook in samenwerking met andere instanties en politieke partijen.
Frans de Vos
Frans de VosBusiness Partner HighQ
Lees verder
Ik heb Marc de afgelopen jaren leren kennen als een gedreven, creatieve projectleider op gebied van jongeren. Onder zijn leiding en persoonlijke aansturing is JPO (Jongeren Panel Overschie) in 2010 uitgeroepen als beste jongerenproject van Nederland. Zijn bevlogenheid werkt aanstekelijk en inspirerend. Ik beveel Marc dan ook graag aan in mijn netwerk als er iets te doen is op gebied van jongeren projecten. Daarnaast is Marc ook een hele leuke vent in de omgang met humor en empathie.
Edwin van Putten
Edwin van PuttenManagement Trainee Mc Donalds
Lees verder
Marc heeft in de deelgemeente Overschie een succesvol jongerenpanel opgezet en gemanaged. Marc geeft iedereen de kans om zijn of haar ding te doen, ziet de kwaliteiten van de jongeren, licht deze uit en coacht ze om deze kwaliteiten te ontwikkelen. Ik ben als jongeren vanaf het begin betrokken bij het jongerenpanel, door de begeleiding die we van Marc hebben gekregen ben ik verder gekomen in wat ik wilde en wat ik uiteindelijk nu doe.
Ed Gloudi
Ed GloudiDirecteur Ontwikkelbank
Lees verder
Marc is een creatief en gedegen projectontwikkelaar die uitstekend innovatieve projecten weet vorm te geven die gedragen worden door de doelgroep zelf. Met zijn creativiteit en professionele betrokkenheid heeft Marc samen met jongeren baanbrekende initiatieven ondernomen als ' Havenbanen in de wijk' en ' jongeren panel Overschie '. Ik kan Marc Riemens van harte aanbevelen.
Bea Vos
Bea VosDirectrice Basisschool De Nieuwe Link
Lees verder
Marc heeft het afgelopen jaar in de Schadewijk in Oss als coördinator en kartrekker gewerkt om een voor- en naschools programma te ontwikkelen voor basisschoolkinderen. Marc heeft binnen 1 jaar KODOSS neergezet: Kom, Doe en Ontdek in de Schadewijk. Marc heeft als verbinder vorm gegeven aan een programma waarmee kinderen de talenten van zichzelf kunnen ontdekken. Dit is dan de basis van KODOSS. Marc was een spin in het web bij het creëren van draagvlak en vertrouwen. Hij heeft hard gewerkt aan de naamsbekendheid van KODOSS. De website met het programma van KODOSS wordt door veel ouders bezocht. Het is nu aan ons, de klankbordgroep, samen met de nieuwe coördinator, om de visie, waarbij oudere kinderen als rolmodel fungeren en het goede voorbeeld zijn, vast te houden!
Noortje Spierings
Noortje Spieringswijk coordinator van gemeente Oss
Lees verder
Marc is erin geslaagd om in korte tijd het project KODOSS gedegen van de grond te krijgen. Er staat een prachtig buitenschoolse programma! Marc is in staat om snel het vertrouwen te winnen, is eerlijk en oprecht, een doorzettende pionier en kan mensen aan zich binden. Hij heeft een grote meerwaarde gehad in de wijk!
Previous
Next
Scroll naar boven