Wie ik aandacht geef, groeit.

Ik voeg positieve waarde toe aan sociale of maatschappelijke vraagstukken waarbij jeugd een hoofdrol speelt.

Wie ik aandacht geef, groeit.

Ik voeg positieve waarde toe aan sociale of maatschappelijke vraagstukken waarbij jeugd een hoofdrol speelt.

Kinderen ontdekken waar ze talent in hebben

 

Afgelopen jaar heb samen gewerkt met vele betrokken professionals om een nieuwe programmering voor kinderen te realiseren. Door verschillende krachten te bundelen is een supermooi resultaat behaald. Bea, directeur van basisschool de nieuwe link, was een van de initiatiefnemers van KODOSS. 

In onderstaande recensie geeft Bea mooi aan wat mijn rol in het geheel geweest is. Dank je wel hiervoor!

Marc heeft het afgelopen jaar in de Schadewijk in Oss als coördinator en kartrekker gewerkt om een voor- en naschools programma te ontwikkelen voor basisschoolkinderen. Marc heeft binnen 1 jaar KODOSS neergezet: Kom, Doe en Ontdek in de Schadewijk. Marc heeft als verbinder vorm gegeven aan een programma waarmee kinderen de talenten van zichzelf kunnen ontdekken. Dit is dan de basis van KODOSS. Marc was een spin in het web bij het creëren van draagvlak en vertrouwen. Hij heeft hard gewerkt aan de naamsbekendheid van KODOSS. De website met het programma van KODOSS wordt door veel ouders bezocht. 

Het is nu aan ons, de klankbordgroep, samen met de nieuwe coördinator, om de visie, waarbij oudere kinderen als rolmodel fungeren en het goede voorbeeld zijn, vast te houden!

 

Scroll naar boven