Wie ik aandacht geef, groeit.

Ik voeg positieve waarde toe aan sociale of maatschappelijke vraagstukken waarbij jeugd een hoofdrol speelt.

Wie ik aandacht geef, groeit.

Ik voeg positieve waarde toe aan sociale of maatschappelijke vraagstukken waarbij jeugd een hoofdrol speelt.

Positief jeugdbeleid

Van die ‘rotjeugd’ naar de talenten van de toekomst.

De afgelopen maanden was ik beleidsmedewerker jeugd in de gemeente Geertruidenberg. Het imago van de jeugd was hier niet al te best. “Ze zijn niet aanspreekbaar, gebruiken drugs, zijn crimineel en veroorzaken veel overlast.” Het beleid was er dan ook op gericht om problemen tegen te gaan. In de gemeente ging het altijd over probleemjongeren die geld kosten, op een of andere manier. Totdat ik in de organisatie wat stof deed opwaaien; ik was een beleidsmedewerker met lef en een andere blik.  Het begrip positief jeugdbeleid werd door mij geïntroduceerd en men begon langzaam met een andere blik te kijken naar de jongeren.

Elke jongere heeft talenten. Iedere jongere wil betekenisvol zijn in de maatschappij. Ze willen allemaal iemand zijn. En uiteindelijk willen ze allemaal een huis, een gezin en een inkomen.
Met het allergrootste deel van de jongeren in de gemeente gaat het goed. Zij gaan naar school, doorlopen hun stage en vinden hun weg naar maatschappelijk meedoen. Het bestaande beleid richtte zich echter op die kleine groep overlast gevende of probleem jongeren. 
Tijdens een presentatie van mijn visie en beleid reageerde een collega dan ook ontzet; “We gaan toch geen beleid maken voor jongeren met wie het goed gaat?!” 
Ja, wel dus!

Positief jeugdbeleid betekent dat er geïnvesteerd wordt in het talent van jongeren. Van alle jongeren in de gemeente! Wanneer jongeren gezien worden met de talenten die ze hebben en positief gedrag beloond wordt, werkt dit aanstekelijk naar leeftijdsgenoten toe. Jongeren zoeken immers erkenning. Het kopieren van positief gedrag, noem ik ‘de structuur van goede voorbeelden.” Uiteraard moeten er ook duidelijk grenzen zijn van wat de gemeenschap onacceptabel gedrag vindt, maar alleen sanctioneren leidt vaak tot een spiraal van negatief gedrag. Wat je aandacht geeft groeit…

Mijn advies (de praktische handleiding voor de jeugd) aan de gemeente was dan ook om te investeren in de mogelijkheden en talenten van jongeren. Zowel in de openbare ruimte (een nieuwe skatebaan, een fatsoenlijk basketbalveld, een ontmoetingsplek, etc) als in een jongerenvoorziening. Een “Talenthouse” waar jongeren buitenschools kunnen werken aan persoonlijke vaardigheden. Op hun eigen tempo. Het jongerenwerk ondersteunt jongeren in het ontdekken van latente talenten en door jongerenparticipatie kan spelenderwijs geleerd worden dat meedoen, meepraten en meebeslissen heel leuk kan zijn.   

Een essentieel onderdeel van positief jeugdbeleid is de verbinding met lokale werkgevers. Via bijbaantjes en stages wordt een verbinding gelegd met het talent van de toekomst. Als lokaal jeugdbeleid gedragen wordt door werkgevers ontstaat er een synergie waarbinnen enorm veel mogelijkheden zijn. 

Wil je meer weten over mijn visie op positief jeugdbeleid? Ik praat je graag bij. 

Reacties van netwerkpartners op mijn aanpak en visie?
“Ik moest even wennen aan hem, maar hij heeft ons met een andere blik naar jongeren leren kijken.”
“Marc heeft wat stof doen opwaaien. Ik vind dat wel leuk.

“Zo fijn dat het jongerenwerk niet ingezet wordt op overlast. Kunnen we eindelijk doen waar we goed in zijn”

Scroll naar boven