Wie ik aandacht geef, groeit.

Ik voeg positieve waarde toe aan sociale of maatschappelijke vraagstukken waarbij jeugd een hoofdrol speelt.

Wie ik aandacht geef, groeit.

Ik voeg positieve waarde toe aan sociale of maatschappelijke vraagstukken waarbij jeugd een hoofdrol speelt.

Iemand die net een stapje harder loopt

Een waardevolle referentie 

Ik heb in Marc een fijne collega gevonden die altijd voor ons klaarstond en nèt die stap harder loopt om zaken voor elkaar te krijgen. Een echte rots in de branding. Iemand met een duidelijke uitgesproken mening en visie en die richting heeft gegeven aan de uitvoering van ons vak. Het is jammer dat hij een nieuwe uitdaging aangaat, maar Marc laat ons zeer tevreden achter. 

Spring Jeugd heeft Marc op projectbasis in dienst gehad als Jeugdprofessional / Straathoekwerker voor de periode van 1 januari 2020 tot 1 oktober 2020. Doordat de afdeling Straathoekwerk binnen het Centrum Jeugd en Gezin goede resultaten behaalde, werd het steeds moeilijker om ons takenpakket helder af te bakenen. Wij werden door diverse samenwerkingspartners voor steeds meer uiteenlopende zaken gevraagd en dit maakte het noodzakelijk om de functie onder de loep te nemen en de visie en missie van het straathoekwerk weer helder te krijgen. Hiervoor werd Marc aangenomen.

Marc heeft zich bewezen als een betrokken en gemotiveerde collega. Naast het uitvoeren van het vak van jeugdprofessional (o.a. jongeren en hun ouders begeleiden in het kader van de jeugdwet) en van straathoekwerker (o.a. jongeren in hun eigen omgeving opzoeken en de hulpvragen verhelderen en waar nodig de juiste begeleiding te bieden) is het beschrijven van de visie op de functie, de methodiek en de inhoud van ons vak onderdeel van zijn verantwoordelijkheden geweest. Hij heeft hierin een voortrekkersrol genomen en is zeer actief en intelligent aan de slag gegaan met deze taak. Marc is bijzonder nauwkeurig en zorgvuldig in het uitvoeren van zijn werkzaamheden.

Als straathoekwerker heeft Marc ervoor gezorgd dat meerdere jongeren actief konden participeren in het aanbrengen van veranderingen in hun leefgebied, het sociale domein. Zo heeft hij bijvoorbeeld de verbinding tot stand gebracht tussen de jongeren en de gemeenteambtenaren die belast zijn met het project tegen zwerfafval. Samen hebben zij meerdere afvalbakken bij de skatebaan georganiseerd. Door de jongeren hierbij te betrekken is de betrokkenheid bij het verminderen van zwerfaval vanuit de jongeren groter en de gemeente heeft een goed beeld gekregen wie deze jongeren zijn. Daarnaast is er een weg geopend om jongeren en gemeente vaker met elkaar te laten samenwerken.

Ik heb in Marc een fijne collega gevonden die altijd voor ons klaarstond en nèt die stap harder loopt om zaken voor elkaar te krijgen. Een echte rots in de branding. Iemand met een duidelijke uitgesproken mening en visie en die richting heeft gegeven aan de uitvoering van ons vak. Het is jammer dat hij een nieuwe uitdaging aangaat, maar Marc laat ons zeer tevreden achter.
Voor aanvullende informatie kunt u mij bellen op onderstaand telefoonnummer.

Met vriendelijke groet,
Peet van Biljouw
Jeugdprofessional/Straathoekwerker Spring Jeugd, gemeente Roosendaal.
Tel. 06-24960586

Scroll naar boven